Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
Добре дошли в нашия магазин!

Отопление Отопление

Отоплителна мощност

Volcano VR3 Tz/Tp [°C]
90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]
  Qp Pg Tp2 Qw Δp Pg Tp2 Qw Δp Pg Tp2 Qw Δp Pg Tp2 Qw Δp
Tp [m3/h] [kW] [°C] [m3/h] [kPa] [kW] [°C] [m3/h] [kPa] [kW] [°C] [m3/h] [kPa] [kW] [°C] [m3/h] [kPa]
0 5700 75.0 39 3.31 32.6 64.5 33.8 2.85 25.1 54.3 28.4 2.39 18.4 33.6 17.6 1.46 7.8
4100 60.6 44.1 2.69 22 52.5 38.2 2.32 17 44.3 32.2 1.95 12.5 27.5 20 1.2 5.4
3000 49.5 49.5 2.19 15 42.9 42.7 1.89 11.6 36.3 36.1 1.59 8.6 22.6 22.5 0.98 3.7
5 5700 69.9 41.6 3.1 28.9 59.8 36.3 2.64 21.7 49.6 31 2.18 15.5 28.7 20 1.25 5.8
4100 56.8 46.3 2.52 19.5 48.7 40.4 2.15 14.8 40.5 34.4 1.78 10.6 23.5 22.1 1.02 4
3000 46.4 51.1 2.06 13.3 39.8 44.6 1.76 10.1 33.1 37.9 1.46 7.3 19.3 24.2 0.84 2.8
10 5700 65.2 44.1 2.89 25.3 55 38.8 2.43 18.6 44.8 33.4 1.97 12.8 23.7 22.4 1.03 4.1
4100 53 48.6 2.35 17.1 44.9 42.6 1.98 12.7 36.6 36.6 1.61 8.8 19.4 24.1 0.84 2.8
3000 43.3 53.1 1.92 11.7 36.7 46.5 1.62 8.7 30 39.8 1.32 6.1 15.9 25.8 0.69 2
15 5700 60.4 46.6 2.68 21.9 50.2 41.3 2.22 15.7 40 35.9 1.76 10.3 18.4 24.6 0.8 2.6
4100 49.2 50.8 2.18 14.9 41 44.8 1.84 10.7 32.7 38.8 1.44 7.1 15.1 26 0.66 1.8
3000 40.2 55 1.78 10.2 33.6 48.4 1.48 7.4 26.8 41.6 1.18 4.9 12.4 27.3 0.54 1.2
20 5700 55.6 49.1 2.47 18.8 45.4 43.8 2 13 35 38.3 15.4 8.1 12.8 26.7 0.56 1.3
4100 45.3 53 2.01 12.8 37.1 47 1.64 8.9 28.7 40.9 1.26 5.6 10.4 27.5 0.45 0.9
3000 37.1 56.9 1.64 8.8 30.4 50.2 1.34 6.1 23.6 43.4 1.04 3.9 8.3 28.2 0.36 0.6

 

Подкатегории

Конвектори (4)

 

   
   

 

 

 

Лъчисти радиатори (0)

 

лъчист радиатор  
   
   

 

Инфрачервените лъчисти радиатори са с нагревателен елемент панел тип RS Silence®, който излъчва топлина подобна на слънчевата и я разпределя равномерно в цялата стая. Имате сноп слънчевата топлина у дома си. Електронен термостат до ± 0,1°С. От френския произвоидител Noirot има и лъчисти комбинирани радиатори са с един или два източника на топлина -  лъчист нагревател Resistance surfacique и конвективен нагревател RX Silence® . Електронен термостат до ± 0,1°С.

 

Акумулиращи радиатори (1)

 

инертен радиатор  
   

 

Акумулиращите радиатори са електрически радиатори с един или два източника на топлина -акумулиращ нагревател Fonte Active® и лъчист нагревател Resistance surfacique. Цифров дисплей с интегрирано управление ISN ®, което автоматично избира да включва единия или двата нагревателни елемента. Електронен термостат до ± 0,1°С.  

 

Радиатори за баня (0)

 

   
радиатор за баня
радиатор за баня
 
радиатор за баня  
   

 

Повечето електрически радиатори за баня са с оригинален френски дизайн,  за отопление и сушене на кърпи. Те са с вграден повърностен нагревател - технология Sans fluide® от компанията Noirot. Таймер осигурява отоплението за предварително определено време.

 

 

Програмиращи касети (0)

Управление чрез пилотен кабел Управление чрез излъчване в ел. мрежа
управление чрез радиочестота  

 

 

 

 

 

Седмични програматори - Система за управление на един или повече радиатора. Програмиращите касети са за индивидуално или централно програмиране.

Водни радиатори (0)

алуминиев радиатор панелен радиатор
   

 

Предлагаме водни радиатори- алуминиеви радиатори, които са предназначени за отопление с топлоносител вода до 90/70°С.

 

Електрически нагреватели (1)

 

Предлагаме електрически нагреватели, които са предназначени за лири за баня и за алуминиеви радиатори на вода. Това е удобно решение за проблема с отоплението на банята и сушенето на кърпи и извън отоплителния сезон.

 

Лири за баня (1)

 

лира за баня Алуминиеви лири за баня
Електрическа лира за баня лири за баня

 

 

 

 

 

 

Стоманени лири за баня на вода, бели или хром. Предлагаме и електрически сушилки, които са със сух нагревател, служат за поддържане на приятна топлина в малки бани и затопляне на кърпи и дрехи.

 

Инфрачервено отопление (0)


инфрачервено отопление Халогенни излъчватели
   

 

 

 

Инфрачервено отопление – Блиндиран инфрачервен излъчвател със среден радиус на действие. Ефективно зонаално отопление, не е необходимо да отопляватецелия магазин, склад и т.н. Монтира се хоризонтално, вертикално или под ъгъл от 30 до 60°.

Халогенни излъчватели - Зонално отопление, загрява само там където е необходимо дори и на открито. Тези високотемпературни инфрачервени излъчватели са с отражатели и лостче за настройка на посоката на топлинния сноп. Използват се за отопление на работни места в закрити неотопляеми помещения или на открито.

 

Газови конвектори (0)

газови конвектори  
   

 

 

Предлагаме газови конвектори, които са за стенен монтаж. С газовите конвектори отоплявате само помещенията, които желаете. Предназна-чени за работа с природна газ или пропан-бутан.

 

 

Калорифери (0)

калорифери  

 

Електрическите калорифери са предназначени за за бързо отопление на работилници, гаражи, магазини, складове и др. Те са мобилни или стационарни.

 

 

Котли (0)

(  
   

 

«1»