Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
Добре дошли в нашия магазин!

Eнергийнo oбследване

 

Консим инженеринг  ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

По отношение на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради Консим инженеринг  ЕООД извършва:

  • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, преди издаване на разрешение за строеж;
  • Издаване на сертификат на проектни характеристика на нови сгради преди въвеждане в експлоатация;
  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация;
  • Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации в сгради;
  • Оценка на постигнати енергийни спестявания в сгради, в резултат от изпълнени енергоспестяващи мерки, с цел придобиване на Удостоверения за енергийни спестявания.
  • Сертификат
«1»